AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens subministri a través d’aquest web, via telefònica, o per correu electrònic seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de l’empresa que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per l’empresa, i per a l’enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, enviant una sol·licitud en el formulari d’aquest web.

 

CONDICIONS D’US

L’USUARI que accedeix i fa servir aquesta pàgina web coneix i accepta les condicions generals redactades, i les modificacions que es produeixin, havent d’accedir periòdicament a elles per al seu coneixement.

La pàgina web compte els textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en la mateixa, susceptibles o no de propietat intel·lectual.

PRIMERA.- TITULAR DEL WEB

El titular del domini www.vendingpons.cat i del web es Vending Pons, S.L. amb NIF: B-60334133 , i adreça social a C/ GRAN BRETANYA, 5, 08700 Igualada – Barcelona. Per contactar amb el titular al e-mail: info@vendingpons.com o mitjançant el telefon +34 93 515 59 10

SEGONA.- OBJECTE DEL WEB

El titular posa a disposició del públic (en endavant USUARI), que accedeixi al domini i del WEB, informació i dades (en endavant CONTINGUTS), mitjançant un web de informatiu. Els CONTINGUTS del web son proporcionats i creats pel titular.

TERCER.- ACCES AL WEB

L’accés i us del WEB per els usuaris es gratuït, sense prèvia autorització, subscripció o registre.

L’accés i us per part de l’USUARI d’aquest WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l’accés per part del titular, que podrà modificar les condicions d’accés o suspendre l’accés al WEB, o part del web, sense avis previ, no responsabilitzant-se el titular, de les conseqüències, danys i perjudicis ocasionats per la modificació de l’accés i la suspensió del WEB.

El hardware i software necessaris per accedir al web son per compte dels USUARIS. el titular no serà responsable del funcionament ni de les conseqüències d’aquests, ni dels drets d’us o llicències requerits per a la seva utilització.

Tampoc serà responsable el titular de cap anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrat de dades o software que es pugui produir als equips o sistemes dels USUARIS, com a conseqüència directa o indirecta de l’accés o intent d’accés al WEB.

El servei donat pel titular mitjançant el seu WEB es per temps indefinit, sense perjudicis de poder suspendré o cancel·lar-ne aquest sense avis previ.

QUARTA.- CONTINGUTS DEL WEB

Els continguts del WEB tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats i productes creats pel titular i tenen un caràcter general i orientatiu, no sent vinculants pel titular.

El titular podrà modificar els continguts sense avis previ, així com suprimir i canviar aquestos dins el WEB, la forma de accedir a ells, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Son propietat del titular tots els drets de propietat industrial e intel·lectual del WEB, així com els continguts que hi han. Qualsevol us del WEB o dels seus continguts hauran de tenir caràcter exclusivament particular. Restà reservat exclusivament al titular, qualsevol us derivat que suposi la copia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció semblant, de tot o part dels continguts de la pàgina web, així como d’aquesta mateixa, per el que cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit del titular.

Resta prohibit l’ús dels continguts del WEB per a promocionar, contractar o fer publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització del titular ni remetre publicitat o informació fent servir per això els serveis o informació posat a disposició dels usuaris, independentment si la utilització es gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços previs que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest WEB, han de servir per ha obrir la pàgina web complerta, sense manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra del titular.

El titular no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al WEB per a l’accés d’altres. El titular no pot garantir d’utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis que pugui accedir l’USUARI per mitja d’aquestos, ni del bon funcionament d’aquests webs.

CINQUENA.- USUARIS DEL WEB

Els usuaris que accedeixin al WEB del titular ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen en tot moment a no accedir al web i als continguts de forma contraria a l’escaient o amb finalitats il·lícites, que puguin minvar els drets i llibertats de tercers, o que puguin fer mal be, saturar o alentir el web, en perjudici del titular o de tercers usuaris.

Els usuaris no faran us dels continguts del WEB de forma contraria a la Llei, (especialment la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial) formes de fer i costums i ordre públic, ni copiaran, distribuiran, difondran, transformaran, modificaran o manipularan aquestos.

El titular no disposa al seu WEB de productes o serveis a disposició dels usuaris a on aquestos han de introduir qualsevol tipus de continguts o informacions, com poden ser grups de noticies, xat, o altres de caràcter similar.

L’accés als continguts del WEB per part de l’USUARI serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir al titular qualsevol conseqüència derivada directa o indirectament de l’accés al web, ja fos d’àmbit físic, lògic, moral o personal.El titular podrà responsabilitzar als usuaris que fent un mal us del WEB, facin mal o creïn perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics, que poguessin introduir, generar, o deixar residents al web, i facin mal be tant els continguts com el bon funcionament d’aquesta, així com els equips, sistemes i programes dels usuaris del web.

El titular podrà dirigir-se contra els usuaris en totes les reclamacions, indemnitzacions, multes o sancions administratives que anessin sobre el titular i fossin responsabilitat directa o indirecta d’algun USUARI dels continguts o serveis del WEB.

Tots els usuaris que coneixien cap actuació que estigues deteriorant o pogués deteriorar el bon funcionament del WEB del titular modificar o canviar els continguts d’aquesta, hauran de comunicar-ho immediatament al titular.