El sucre també tindrà un cost econòmic

A partir del proper 1 de maig entra en vigor l’IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES ENVASADES (IBEE) creat per la Llei 5/2017 del 28 de març i que contempla gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació.

Aquest impost que ens afecta doncs gravarà totes les begudes envasades que comprem des del moment i tant en supermercats, bars i restaurants, màquines de vending,…ens deixa moltes preguntes que des de Vending Pons hem volgut resumir-vos per tal que les consulteu:

1.Quines begudes queden subjectes a l’impost?

D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades les que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, entre altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs.

Estan subjectes:
a) Els refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.
b) Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
c) Les begudes esportives: begudes dissenyades per a ajudar els atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.
d) Les begudes de te i café (només preparats envasats, no els cafés que dispensen les màquines de café Nestlé Professional que teniu a les vostres empreses).
e) Les begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.
f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.
g) Begudes vegetals.
h) Aigües amb sabors.

2. Qui és contribuent?

D’acord amb l’article 73 de la Llei és CONTRIBUENT la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Per tant, comerços de venda al detall (tals com hipermercats o supermercats), establiments de restauració i hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc.
El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final.

3. Com es calcula la quota de l’impost?

Per a determinar l’import de la quota, cal aplicar el tipus de gravamen corresponent sobre el volum de beguda expressat en litres.

S’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:
Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12 euros/litre
Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08 euros/litre

4. Com es trasllada l’impost al consumidor?

El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

 

Concloent, a partir de la data indicada, 1 de maig, les begudes ensucrades i envasades tindran un gravamen afegit que s’ha de repercutir obligatòriament al consumidor final doncs la llei busca desincentivar el consum d’aquest tipus de begudes i aquest impost l’hem de repercutir obligatòriament en les màquines de vending i concretament en els productes tipus refresc en llauna i en els sucs i batuts amb sucre.

Concloure també remarcant que evidentment les màquines de cafè automàtiques i els cafès que subministren NO estan inclosos en aquest nou impost doncs, primerament no estan envasats i el sucre que s’hi afegeix al cafè va al gust del consumidor.

 

Esperem que amb aquests punts quedin aclarits els dubtes que aquest nou impost representin als nostres clients.

3 thoughts on “El sucre també tindrà un cost econòmic

  1. Pingback: Vending sostenible | Vending Pons

  2. Pingback: Eco-Aliments en el Vending | Vending Pons

  3. Pingback: Reciclar a Vending i més! | Vending Pons

Comments are closed.