Il.luminar amb ampolles d’aigua mineral

Des de la nostra línia de fonts d’aigua mineral, hem trobat aquesta  innovadora idea  que està ajudant molt a persones del tercer món. Es tant fàcil com agafar una ampolla amb aigua i inserir-la al sostre de les vivendes amb una part en contacte amb el sol (a fora) i la resta a dins l’habitatge.

Actualment s’està duent aquesta iniciativa en varis paisos de Sud-Amèrica.

Obteniu més info sobre el tema a: