Leo Garcia i l’Associació Catalana del Vending

Leo García la nostre cap del departament comercial i marketing de Vending Pons es va incorporar ja fa uns mesos a la Junta de l’ACV, (Associació Catalana del Vending) amb una trajectòria de més de deu anys en els sector del vending, representa una incorporació molt valuosa. 

Els membres de la junta d’aquesta Associació dediquen el seu temps de forma altruista a la gestió de l’ACV per a endegar iniciatives que reportin beneficis als associats. Tracten de adaptar el món del vending i les màquines de cafè automàtiques a les noves normatives o als nous desitjos dels consumidors, com per exemple el vending saludable.

Per a Vending Pons és un honor tenir un membre d’aquesta junta, ja que això significa estar al corrent de totes les novetats del món del vending i de lesmàquines de cafè automàtiques.

En la imatge del títol podem observar tots els membres de la junta a la portada de la revista oficial de l’ACV.