Les divisions de Vending Pons

Recentment part del personal tècnic de Vending Pons es va traslladar a Anglaterra per rebre formació de EBAC Watercoolers, en concret la divisió de Línia d’Aigua ( www.lineadeagua.es ) amb la qual la nostra empresa proveeix tant les necessitats dels nostres clients com la de tot el territori Espanyol en general ja que som distribuïdors exclusius d’aquesta marca.
EBAC és el major distribuïdor de fonts d’aigua mineral d’Europa i té un sistema patentat, anomenat watertrail. El watertrail assegura una higiene 100% garantida al canviar-se en una sola peça tots els components que estan en contacte amb l’aigua, mantenint així les fonts d’aigua segures i higièniques.
La divisió de fonts d’aigua de Vending Pons es va crear per donar servei als nostres clients de vending, així la nostra empresa compta avui amb els 3 eixos fonamentals per poder donar servei a tot tipus d’empreses i els nostres serveis actuals són: