Màquines de cafè professional

Tal com hem comentat en l’article anterior, la casa Nestlé està treballant aquest nou any per implantar la seva marca també a les empreses, i més concretament la seva línia de negoci de màquines de cafè automàtiques. Per aquest motiu, seguint la mateixa línia que amb Nespresso, ofereix degustacions a empreses interessades en contractar els seus serveis de màquines de cafè en gra automàtiques a través dels seus distribuïdors i s’està presentant a les empreses mitjançant mailings.
En la imatge de l’esquerra presentem el flyer que rebran empreses de la zona de Barcelona properament, on es mostra un dels models de máquina de cafè Nestlé Professional, i es remarca que tots els productes de la màquina són de la casa Nestlé, inclús les màquines estan configurades especialment per l’empresa i per dispensar els seus productes amb la màxima qualitat i garantia.
A les empreses interessades els oferirem el nostre servei integral de vending, màquines de cafè automàtiques Nestlé Professional, màquines de càpsules Nespresso Business i màquines de begudes (llaunes i refrescos) i d’alimentació.
Vending Pons oferirà tot això amb la garantia i el servei exclusiu del distribuïdor Nestlé.
Esperem que la iniciativa sigui ben acollida per tots els interessats!