Nestlé la millor valorada per Oxfam

Sovint parlem de la qualitat de les màquines de cafè Nestlé, i de la qualitat dels seus productes, però en aquest post parlarem de la qualitat de Nestlé com a empresa.

Nestlé és una empresa amb més de 333.000 empleats en contractació directa i a més és l’empresa amb millors puntuacions segons l’informe Oxfam 2013 “Behind de Brands”, obtenint les millors puntuacions en quant a mesures pel canvi climàtic, us de l’aigua i drets laborals, a més de ser l’empresa que presenta major transparència i de la seva implicació en la contractació laboral femenina.

Aquests trets fan que l’empresa Nestlé no sigui només una marca si no una marca de confiança i que a partir d’ara podem valorar-la de manera encara més positiva. Així doncs tots els clients i usuaris de vending poden sentir que estan prenent un bon cafè de la seva màquina de cafè automàtica i a més estant fent-ho amb una empresa i uns productes que valoren els drets de les persones i del mon en el que vivim.

Informe extret de : https://www.oxfam.org/es/crece/campanas/tras-la-marca